PRAVIDLA

1.DEFINICE
• Enduro je závodní disciplína pro horská kola, která kombinuje fyzické a technické aspekty ze sjezdu a cross-country.
• Závod Enduro se koná na okruhu s proměnným počtem rychlostních zkoušek. Rychlostní zkoušky jsou většinou z kopce, ale mohou být z části i do kopce. Tyto úseky do kopce, ale netvoří více než 10% z jejich celkové délky a průběhu. Měřené úseky jsou navrženy tak, aby byly prověřeny komplexní závodní dovednosti.
• Celkové pořadí se získává ze součtu časů dosažených v rychlostních zkouškách.
• X- mountain přejezdy z jedné RZ na druhou nejsou načasované. Nicméně jsou stanoveny lhůty, ve kterých každý závodník musí přejezd dokončit. Kromě toho rozhodčí nastaví maximální limit, který bude znám před zahájením závodu. Soutěžící, kteří přijedou do cíle mimo maximální lhůtu budou automaticky diskvalifikováni ze závodu.

2.PARTICIPACE
• Maximální počet startujících je stanoven na 250.

3. KATEGORIE

Enduro x race  jsou závody otevřené pro všechny závodníky. Registrované i neregistrované. 

Kategorie jsou rozděleny takto:

XRace kadeti  12-16 let,                      2006 -2010  pouze se souhlasem zákonného zástupce

XRace  muži U 21                               2002 - 2005

XRace   ženy U 21                              2002 - 2005

XRace  muži  Elite 21 - 34 let              1986 - 2001            

XRace  ženy Elite  21 - 34 let              1986 - 2001

XRace  muži Masters  35+                 1987 a starší

XRace   ženy Masters 35 +                1987 a starší


PRIZE MONEY

Pořadí            Muži Elite             Ženy Elite

1.                    300,- eur             300,- eur

2.                  200,- eur              200,- eur

3.                   100,- eur              100,- eur

4.START
• odjezd se provádí ve skupinách po 1, 2, 3 nebo 4 soutěžících, každých 15, 20, 30, nebo 60 sekund Záleží na uvážení startovího komisaře v závislosti na počtu účastníků. Časy uložené na přejezdy umožňují soutěžícím pokračovat v malých skupinách.
• Prohlídku tratě je možné provádět 24 hodin před startem.

5.SPECIFICKÁ PRAVIDLA
• Účastníci musí dodržovat pravidla akce a dopravní předpisy zejména pokud jde o úseky, které se jedou za plného silničního provozu.
• Během RZ musíte být sportovní a nechat rychlejší soutěžící předjet.
• Každý soutěžící musí být zcela soběstačný v průběhu závodu, včetně opravy a nebo výměny dílů jízdních kol, cizí pomoc není dovolena.

6.REGISTRACE
Chcete-li provést svou registraci je nutné na stránkách www.enduroxrace.cz prostřednictvím formuláře
V případě, že si přejete, abyste mohli závodit pohromadě se svým týmem nebo svými přáteli doporučujeme se zaregistrovat všichni současně v řadě za sebou.
Přihlášení online je možné nejpozději do 20:00 ve středu před závodním víkendem, poplatek je     1 950,- Kč.
Po tomto datu, bude zadání možné pouze na recepci závodu v sobotu nebo v neděli, přičemž se poplatek zvýší na 2 100,- Kč.
Registrace budou považovány za platné pouze tehdy, pokud zaplacení registračního poplatku bude úspěšné. Platba registračního poplatku bude potvrzena e-mailem na adresu, kterou jste udali do předloženého formuláře během registrace.
Poplatek za zápis na www.enduroxrace je nevratný.

Jedinci, kteří se zaregistrují, jsou zodpovědní za sebe a za své počínání a za každý tím vzniklý následek a nadobro se zřekli požadovat jakékoliv nároky na odškodnění na organizátorech akce, sponzorech, promotérech a všech lidech, kteří jsou jakýmkoliv způsobem spojeni s pořádáním tohoto závodu.

7.KOLA
• Je zakázáno měnit rám, vidlici a kola po celou dobu trvání soutěže.
• Konce řídítek musí být chráněny krytkami.
• Jízdní kolo musí být v bezvadném stavu a plně funkční. Účastníci, kteří nesplňují tento požadavek mohou být vyloučeni ze soutěže.

8. VYBAVENÍ
• Je nutné nosit pevnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu, a to jak během přejezdů, tak i při RZ.
• Při jízdě v měřených RZ je povinné nosit schválenou celoobličejovou helmu (integrálku), rukavice, chrániče kolen a schválený chránič páteře (páteřák) nebo batoh s integrovaným chráničem páteře.
• Soutěžící bez helmy bude diskvalifikován.
• Dva typy přileb jsou povoleny. Lehčí XC verze přilby během X- mountain přejezdů a celoobličejovou helmu během rychlostních zkoušek.
• Každý závodník musí být zcela soběstačný a nesmí přijímat cizí pomoc po celou dobu závodu.
• Doporučuje se, aby každý účastník přístoupil k soutěži podle své individuální technické dovednosti a fyzické přípravy.
• Doporučuje se vzít si s sebou mobilní telefon, aby každý mohl být kontaktován nebo aby mohl každý kontaktovat organizátory během závodu v případě potřeby. Během briefingu pořadatelé oznámí telefonní číslo na které se budete moci obrátit v případě nouze. Telefonní číslo bude také vytištěno na harmonogramu, který každý účastník bude mít vytištěný na kole. Dále doporučujeme, aby měl každý sebou batoh, kde bude mít nářadí, pumpičku, náhradní duši, dostatek tekutin, základní funkční lekárničku a bundu do deště.

9.TRAŤ
• Enduro trať je vedena v terénu, kde bývá bláto, kameny, strmé stoupání, sjezdy a další náročnosti zdůrazňující technické aspekty jízdy na horském kole. To může představovat úseky, které jsou nebezpečné a obecně nejsou vhodné pro začátečníky nebo netrénované jezdce.
• Trať je označena nápisem a šipkami a některé úseky jsou označeny signální páskou. Krácení trati dokonce i neúmyslné, znamená okamžitou diskvalifikaci.
• V případě, že se závodník omylem dostane mimo úsek označený signální páskou, má povinnost znovu vstoupit do závodu v témže místě a obnovit přetrženou pásku. Pokud tak závodník neučiní bude diskvalifikován.
• Pořadatelé musí zajistit, aby samozřejmě zcela a definitivně byla označena trať, včetně startu a cíle každé jednotlivé RZ nejméně 24 hodin před startem, aby soutěžící měli možnost provádět prohlídku tratě a volný trénink.
• Je zakázáno všem účastníkům provádět jakékoliv úpravy na trati v průběhu akce, organizátoři si vyhrazují právo na změnu tratě bez předchozího upozornění v případě nouze, jako je počasí nebo zajištění bezpečnosti během akce.
• Je zakázáno během závodu se přepravovat nebo nechat se táhnout motorovými vozidly.

10. START měřených úseků
• Start a cíl závodu a každé RZ bude označen. Každý závodník musí překročit startovní čáru podle oficiálního načasování a vlastního časového plánu. Soutěžící, který protne startovní čáru buď pozdě nebo brzy budou penalizován.

Na každém startu a v cíli každé RZ bude přítomen organizátor závodu.

• Soutěžící budou do závodu pouštěni v intervalech asi 15-20-30-nebo 60 sekund. Intervaly budou stanoveny vedením a sdělené před startem závodu. Soutěžící se nesmí odchýlit od výchozího bodu na RZ v době uvedené na harmonogramu, které jim organizátoři určí.
• Je-li závodník při přejezdu na RZ před plánovaným termínem, musí počkat za startovní čárou, dokud nenastane čas jeho startu uvedený na časovém rozvrhu.
• Místa RZ budou uzavřena pro dopravu a i pro chodce po celou dobu závodu
• Na začátku RZ musí být vytvořeno místo pro jezdce, kteří čekají na čas svého startu dle harmonogramu.


11. ČAS STARTU
• čas startu závodu musí být oznámen vedením nejméně 1 hodinu před začátkem závodu, s výjimkou mimořádných okolností. Časy startů každého soutěžícího pro RZ jsou dle harmonogramu. Personál, který bude pověřenen startem se ujistí, že soutěžící se jím řídili.

12.BRIEFING
• Závodní úředník může provádět instruktáž až 30 minut před plánovaným startem prvního soutěžícího.
• Taková praxe je důležitá v tom, že mohou nastat změny na poslední chvíli a je důležité, aby všichni závodníci měli přesné informace o závodě. Doporučujeme všem účastníkům, aby se briefingu ve vlastním zájmu zúčastnili.


13.PRVNÍ POMOC
• V případě nehody je každý soutěžící povinen pomáhat ostatním soutěžícím v nouzi nebo v potížích a případně poskytnout první pomoc.
• Vedení si vyhrazuje právo penalizovat nebo diskvalifikovat závodníky, kteří nebudou dodržovat takové pravidlo.
• Soutěžící, kteří odstoupili za závodu pro zranění musí informovat vedení závodu.
• Soutěžícímu, který poskytoval při závodě pomoc a překročil maximální časový limit, bude umožněno, aby mohl dále pokračovat v závodě.
• Za účelem poskytnutí pomoci zraněným závodníkům může být RZ pozastavena a závodníci budou pokračovat po přepočítaném načasovaní nebo inkriminovaná RZ může být zrušena a závodníci přejedou na další.